Kvalitet

Home / Våra tjänster / Kvalitet

Kvalitet

 

Vi säkrar era processer och tar fram styrdokument såsom rutiner, instruktioner, checklistor.

Vi tar fram processer och arbetsgång för en effektiv styrning av verksamheten ex hantering av fel eller avvikande produkter, egenkontroll, förebyggande maskinunderhåll.

Med metoder som Six Sigma och 5S kan Micatek hjälpa verksamheten att visualisera flaskhalsar och förbättra verksamheten.

Vi hjälper er även med leverantörsbedömningar.