Miljö och arbetsmiljö

Home / Våra tjänster / Miljö och arbetsmiljö

Miljö och arbetsmiljö

Vi på Micatek är specialiter i framtagning av rutiner och processer som krävs både i ISO 9001/14001/45001 samt arbetsmiljö- och miljölagstiftning.

Vi kan bistå med riskanalyser, framtagning av miljöaspektlista, planering och genomförande av interna revisioner, råd vid framtagning av handlingsplaner och genomförande av åtgärder vid avvikelser eller myndighetskrav, rådgivning vid utformning av industriella vattenreningsprocesser, laglistor och efterlevnadskontroll av lagkrav samt i övrigt stödjer verksamheten inför ISO certifieringen och tredjeparts revisioner.

Micatek kan även skräddarsy interna utbildningar för  chefer och personal