Om Micatek

Home / Om Micatek

Om Micatek

 

MicaTek – Miljö- och Teknikkonsult startades december 2017. Vi utför konsultuppdrag inom alla branscher.

Våra uppdragsgivare är främst mindre och medelstora företag som saknar egna resurser och kompetens.

Micatek är ett litet företag med stor kompetens inom bl. a miljö, arbetsmiljö, kvalité, projekt, ISO standarder samt regelverket kring det.

Vi har nu även inlett samarbete med svenska företag i Spanien för råd och hjälp vid kontakt med spanska myndigheter samt vid framtagning av ”Memoria abreviada” i enlighet med spansk skattelagstiftning.

Jag som startade företaget är utbildad maskiningenjör och specialist i vattenreningsprocesser samt arbetsmiljöinspektör med över 20 års arbetslivserfarenhet. Jag har lång erfarenhet av tekniska frågor kopplade till miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Branscher där jag har arbetat är läkemedel, livsmedel, tillverkning, kemi, entreprenadsföretag inom elkraft samt avfall.

Utöver det har jag arbetat inom statliga och kommunala myndigheter med tillsyn inom miljö och arbetsmiljö.

Den kombinationen har gett mig djupa kunskaper i ISO standarderna 9001 och 14001 samt juridiken kring miljö, arbetsmiljö och säkerhet samt tillämpning av dessa.

Vi är flexibla och skräddarsyr tjänsterna beroende på kundernas behov och tillgänglighet.

Merparten av våra uppdrag ligger geografiskt i Skåne men beroende på uppdragets art har vi utfört uppdrag i övriga delar av landet.

Jag som driver företaget bor och arbetar i Malmö. Företaget har inga egna lokaler då jag bedriver verksamheten hemifrån eller hos kunden.

Kontakt kan ske via mejl, telefon eller kontaktformulär.