Våra tjänster

Home / Våra tjänster

Våra tjänster

Vi på Micatek är specialiter inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet och projektledning. Vi har många år erfarenhet av arbete med ISO standarder och med de lagar och föreskrifter som reglerar dessa områden.

Vi säkrar er verksamhet och tar fram rutiner, checklistor och hadlingsplaner för hantering av fel och förebyggande maskinunderhåll samt hjälper verksamheten i förbättringsarbetet.

Vi har erfarenhet av att använda Six Sigma och 5S för att synliggöra flaskhalsar.

Vi kan bistå med riskbedömning av kemikalier, framtagning av miljöaspekter, riskanalyser av arbetsmiljö, planering och genomförande av interna revisioner inklusive framtagning av åtgärdsplaner vid eventuella avvikelser, bedömning av leverantörer, hantering av avvikande produkter och reklamationer, laglistor och efterlevnadskontroll av lagkrav samt i övrigt stödjer verksamheten inför ISO certifieringen tredjeparts revisioner, myndighetskrav, mm

Micatek kan även skräddarsy interna utbildningar för  chefer och personal

Vid entreprenader tar vi fram KMA-manualer samt granskar och sammanställer slutdokumentation

Vi stöttar svenska företag verksamma i Spanien vid kontakten med spanska myndigheter.