Genomförda uppdrag

Home / Genomförda uppdrag

Genomförda uppdrag

 

EET-Teknik (numera Craftor): Kvalitets- och miljöchef samt BAS-P för entreprenader:

  • Härryda Energi station M5 Skalmered
  • Telge Energi station H27 Ekeby Södertälje
  • Va Syd lågspänningsstation GC Sjölunda avloppsreningsverk
  • Öresundskraft ny transformatorstation Helsingborg
  • Skövde Energi byte reläskydd

Concasita S.L. Andalucien/Spanien:

  • Konsultation och hjälp vid kontakt med spanska myndigheter samt vid framtagning av bokslutsunderlag i enlighet med spansk lagstiftning, spanska översättningar av hemsidan