• Välkommen till Micatek - Miljö och Teknikkonsult

    Ett företag som förenar teknik med kvalitets- och säkerhetstänkande samt miljönytta och hjälper er verksamhet i era mindre och medelstora projekt

    Mera om Micatek
  • Vår affärsidé

    Vi rustar mindre verksamheter som saknar egen kompetens inför framtidens spännande utmaningar! Vi erbjuder hjälp för en effektiv projektstyrning mot lyckade entreprenader och nöjda kunder, vägledning och stöd vid bedömning av lagkrav, kontakt med myndigheter och vid ISO certifieringar, mm

    Våra tjänster

Hur Micatek kan hjälpa ditt företag

Vår kompetens inom ISO standarder samt miljö- och arbetsmiljölagstiftning och erfarenhet av myndighetsutövning bidrar till bättre prestanda i produktionsprocesserna och lyckade myndighetskontakter

Miljö och arbetsmiljö

Systematiskt miljö- och arbetsmiljöarbete

Riskbedömning av kemikalier Bedömning av miljöaspekter Rutiner och hantering av avvikelser Interna revisioner Riskanalyser Stöd vid certifiering Interna utbildningar Laglistor och efterlevnadskontroll

Leverantörs bedömningar Hantering av avvikande produkter och klagomål Kartläggning av processer Förbättringsarbete

Projekt

KMA manualer, teknisk dokumentation BAS-P

Risklista vid planering och projektering Framtagning av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömanualer Egenkontroll Sammanställning av slutdokumentation

Genomförda uppdrag

Entreprenader: BAS-P, teknisk dokumentation Svenska företag i Spanien: kontakt med myndigheter

EET teknik: - Kvalitets- och miljöchef/BAS-P - Härryda Energi, projekt Skalmered - Telge Energi, projekt Ekeby - VA Syd, projekt Sjölunda ARV lågspänningsstation GC - Öresundskraft, projekt station Israel - Skövde Energi - Concasita S.L., stöd vid kontakt med spanska myndigheter, spanska översättningar av hemsidan