• Välkommen till Micatek - Miljö och Teknikkonsult

    Ett företag som förenar teknik med kvalitets- och säkerhetstänkande samt miljönytta och hjälper er verksamhet i era mindre och medelstora projekt

    Mera om Micatek
  • Vår affärsidé

    Vi rustar mindre verksamheter som saknar egen kompetens inför framtidens spännande utmaningar! Vi erbjuder hjälp för en effektiv projektstyrning mot lyckade entreprenader och nöjda kunder, vägledning och stöd vid bedömning av lagkrav, kontakt med myndigheter och vid ISO certifieringar, mm

    Våra tjänster

Hur Micatek kan hjälpa ditt företag

Vår kompetens inom ISO standarder samt miljö- och arbetsmiljölagstiftning och erfarenhet av myndighetsutövning bidrar till lyckade projekt och miljöprövningar

Ledningssystem

ISO, AML, SAM

Framtagning av rutiner Bedömning av miljöaspekter Rutiner för maskinunderhåll Interna revisioner Riskanalyser Stöd vid certifiering Interna utbildningar Laglistor och efterlevnadskontroll

Leverantörs bedömningar Hantering av avvikande produkter och klagomål Kartläggning av processer Förbättringsarbete

Projekt

Teknisk dokumentation BAS-P

Riskanalyser Framtagning av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömanualer Egenkontroll Sammanställning av slutdokumentation

Genomförda uppdrag

Ledningssystem BAS-P entreprenad

EET teknik: - Kvalitets- och miljöchef - BAS-P och slutdokumentation Härryda Energi projekt Skalmered - BAS-P och slutdokumentation projekt Telge Energi projekt Ekeby - Slutdokumentation VA Syd projekt Sjölunda avloppsreningsverk GC - BAS-P Öresundskraft station Israel - BAS-P och slutdokumentation projekt Skövde Energi